Kỹ Năng Sự Nghiệp

Bí quyết bán hàng giỏi và có hiệu quả nhất

Trong thời gian làm việc tại Singapore, Shankar cho biết có một hợp đồng giá trị 30 triệu USD với Chính phủ Singapore và ông

Những kỹ năng bán hàng đạt hiệu quả cần có của một saler

Một chuyên gia bán hàng giỏi là người có khả năng giao tiếp thuyết phục và thu hút được khách hàng trong suốt quá trình

Cách mời chào bán hàng, sản phẩm chuyên nghiệp nhất

Một chuyên gia bán hàng giỏi là người luôn đưa ra cho khách hàng một kế hoạch làm việc chắc chắn trong các cuộc đối

Cách bán hàng đạt được hiệu quả và chuyên nghiệp nhất

Bạn nên cố gắng phán đoán về khách hàng, sau đó ưu tiên cho người mà bạn cho là khách hàng tiềm năng, có khả

Các bước kinh doanh sản phẩm đạt hiệu quả nhất

Ngôn ngữ học bán hàng có thể giúp chúng ta tìm hiểu quá trình của người bán hàng biến những người “ngoại đạo” thành các