Phương Pháp Học Tập

Phương pháp nâng cao các kỹ năng học tập

Khi ki thi đã được thông báo trước: Hãy xem xem kì thi sắp tới sẽ bao quát hay không bao quát những vấn đề

Bí quyết học tập chủ động hơn

Đây chỉ là kinh nghiệm của riêng tôi, tôi khuyên bạn không nên cho rằng tất cả những điều tôi nêu trên là đúng mà

Phương pháp giúp tập trung cao độ

– Tưởng thưởng: khi hoàn thành mục tiêu (dù nhỏ hay lớn), bạn hãy tự tưởng thưởng mình, điều này rất cần thiết, chúng sẽ

Tuyệt chiêu học thuộc lòng nhớ lâu

Tuyệt chiêu này đánh vào sở thích màu mè và khả năng chuyển tải thông tin của mắt. Mắt được trả tiền để nhận diện

Bí quyết tạo hứng thú trong học tập

Học hành cũng cần có môi trường phù hợp, có sự tương tác giữa các học sinh với nhau, hoặc giữa học sinh và giáo